Dicionario básico Árabe-Galego · Creative People

Dicionario básico Árabe-Galego
  • Viewed 568 times
  • 151 downloads
  • 147 previews

Dicionario básico Árabe-Galego

David González Gándara
Rights info
Esta é a segunda edición deste breve dicionario destinado á axudar nos seus primeiros pasos ás persoas que se embarcan na aprendizaxe da lingua árabe. Os cambios con respecto á primeira edición son o título e a corrección de varias erratas atopadas.

Share