CLIL en Galicia. Repercusión no rendemento académico. · Creative People

CLIL en Galicia. Repercusión no rendemento académico.
  • Viewed 415 times
  • 72 downloads
  • 85 previews

CLIL en Galicia. Repercusión no rendemento académico.

David González Gándara
Rights info
Este proxecto está orientado a obter conclusións sobre os posibles efectos que a implementación de programas CLIL (em Content and language Integrated Learning) baseados nunha lingua estranxeira (L3) na educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia poden producir no rendemento académico do alumnado en canto ás linguas cooficiais, é dicir, galego e castelán (L1 e L2).

Share