Adaptando textos para a clase de ingles con e software libre. · Creative People

Adaptando textos para a clase de ingles con e software libre.
  • Viewed 315 times
  • 45 downloads
  • 91 previews

Adaptando textos para a clase de ingles con e software libre.

David González Gándara
Rights info
Programar software pode ser algo que meta medo o principio, pero enfocado desde un punto de vista de resolucion de problemas, e coa axuda adecuada, e algo o alcance de todo o mundo. Programming software con be something scary in the begining, but focusing from the point of view of problem solving, and with the right kind of help, is something available to anyone.

Share